Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRjlm-bnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Imexpharm

Sự cam kết ngay từ đầu

Hoạt động chính của Imexpharm là sản xuất và kinh doanh dược phẩm, nhập khẩu nguyên phụ liệu bao bì phục vụ sản xuất. 

  • hZWYnZRjlm-bnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylW1ta5hwsbA.

Company Menu

Why Imexpharm?


Tiền thân là Công ty Dược cấp II được thành lập vào năm 1977, vượt qua những khó khăn ban đầu, công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã có những bước chuyển mình phát triển nhanh chóng và ổn định. Với Slogan “Sự cam kết ngay từ đầu”, Imexpharm luôn cam kết giữ vững lời hứa trước sau như một, quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn là hướng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Do vậy, sứ mệnh của công ty là cung cấp các giải pháp hiệu quả cao cho sức khỏe cộng đồng... see more

Inside review about Imexpharm

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
hZWYnZRjlm-bnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...